CHAMPIRO ECO
สุดยอดยางรถยนต์ประเภทคอมฟอร์ทเจเนอเรชั่นใหม่
Rim Sizes :
13-16
Aspect Ratio :
60-80mm
Section Width :
135-215
Speed Rating :
S-H
UTQG :
300 AA
คำอธิบาย
 
Rim Sizes :
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
Aspect Ration :
ความสูงของแก้มยาง
Section Width :
ความกว้างของหน้ายาง
Speed Rating :
อัตราความเร็วสูงสุด
UTQG :
ค่ามาตรฐานทดสอบคุณภาพยาง
คุณลักษณะ ประโยชน์การใช้งาน
ดอกยางแบบสมมาตร พร้อมร่องยาง 3ร่อง ให้เสถียรภาพในและปลอดภัย ในกรณีเกิดการเหินน้ำ
ร่องดอกยางมีลักษณะเป็นคลื่น ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่
จัดวางโครงสร้างภายในแบบใหม่ ช่วยรักษาแรงดันลมยางได้นานขึ้น ใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้เต็มประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์
ส่วนประกอบของเนื้อยางที่เหนือระดับ เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนทั้งพื้นแห้งและเปียก พร้อมช่วยให้ควบคุมและเบรคได้ดียิ่งขึ้น
Top