CHAMPIRO HPX
เต็มประสิทธิภาพกับการควบคุมที่เหนือระดับ บนพื้นถนนที่แห้งและเปียก พร้อมลายดอกยางที่แตกต่างอย่างลงตัว
Rim Sizes :
15-20
Aspect Ratio :
35-60mm
Section Width :
195-255
Speed Rating :
V-W
UTQG :
340 AAA
คำอธิบาย
 
Rim Sizes :
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
Aspect Ration :
ความสูงของแก้มยาง
Section Width :
ความกว้างของหน้ายาง
Speed Rating :
อัตราความเร็วสูงสุด
UTQG :
ค่ามาตรฐานทดสอบคุณภาพยาง
คุณลักษณะ ประโยชน์การใช้งาน
โครงสร้างยางที่ป้องกันล้อ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวล้อ
ลายดอกยางที่มีองศาหลากหลาย เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสทำให้ควบคุมรถได้ดี และการจายแรงกดได้มากขึ้น
รูปแบบดอกยาง มีส่วนหัวและหาง ส่วนหัว-ช่วยในเรื่องการยึดเกาะบนพื้นถนนเปียก ส่วนหาง-ช่วยให้ทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม
Top