MAXMILER PRO
ยางสำหรับบรรทุกยุคใหม่ ที่ทนทานและพร้อมใช้งานหนักอย่างเต็มประสิทธิภาพ
Rim Sizes :
12-16
Aspect Ratio :
0-75mm
Section Width :
155-235
Speed Rating :
R-H
UTQG :
คำอธิบาย
 
Rim Sizes :
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
Aspect Ration :
ความสูงของแก้มยาง
Section Width :
ความกว้างของหน้ายาง
Speed Rating :
อัตราความเร็วสูงสุด
UTQG :
ค่ามาตรฐานทดสอบคุณภาพยาง
คุณลักษณะ ประโยชน์การใช้งาน
โครงสร้างแข็งแรงแบบใหม่ แข็งแรง ทนทาน แม้ขับขี่ในทางที่สุดโหด
ดอกยางเรียบในทุกผิวสัมผัส สัมผัสพื้นถนนได้เต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น
ส่วนผสมเนื้อยางสูตรใหม่ ขับขี่บนพื้นผิวที่เปียกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
รูปแบบดอกยางพิเศษ ลดเสียงดังขณะขับขี่
Top