การดูแลรักษายาง

หน้าหลัก >> การดูแลรักษายาง >> การดูแลรักษายาง

Quick Links:

วงจรการดูแลรักษา

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ

1. แรงดันอากาศภายในที่เหมาะสม

แรงดันลมยางต่ำลง สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของยางลดลง
10% 2% 15%
20% 4.5% 28%
30% 6.25% 37%


2. เติมน้ำมันที่มีค่าออกเทน ที่เหมาะสมกับรถคุณ3. ประหยัดมากขึ้น ด้วยการขับให้ช้าลง4. นำสิ่งของที่ไม่จำเป็น ออกจากรถ5. เลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ ตามคำแนะนำของคู่มือประจำรถ6. มีวิจารณญาณในการขับขี่7. วางแผนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง8. หมั่นตรวจเช็คสภาพรถเสมอ9. เช็คสภาพวงล้อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์10. เลือกใช้ยางที่มีแรงเสียดทานต่ำแรงดันลมยางที่เหมาะสม

  • คำเตือน: กรุณาเช็คความดันลมยางในช่วงที่ยางเย็นตัว (ใช้งานมาน้อยกว่า 2 กิโลเมตรหรือรถที่จอดทิ้งไว้ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง)

วิธีการตรวจเช็คสภาพยางทั่วไป

วิธีตรวจเช็ค แรงดันลมยาง

การถอด-ใส่ยาง ที่ถูกวิธี

การสลับยางที่ถูกวิธี

การตั้งศูนย์ล้อ

การถ่วงสมดุลล้อ

ควรเปลี่ยนยางเมื่อใด

สามารถใช้ยางมือสองได้หรือไม่

พฤติกรรมการขับขี่ ส่งผลต่ออายุการใช้งานของยาง

สิ่งที่ควรทำ เมื่อรับรู้ถึงอาการสั่นสะเทือน

สิ่งที่ควรทำ เมื่อรถมีอาการดึงไปทางใดทางหนึ่งขณะขับขี่

กรณีล้อหมุนฟรี

Top