หน้าหลัก >> รถยนต์ทั่วไป
ยางรถยนต์แบบสปอร์ต สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง
 • CHAMPIRO SX2
 • ไหล่ยางมีการออกแบบ เป็นทรงบล็อคคู่
 • โครงสร้างส่วนกลางที่กว้าง
 • มีส่วนผสมของ ซิลิกาที่เหนือระดับ
 • ลายดอกยางมีพื้นผิวที่ลาดชัน
 • มีร่องยางที่กว้างพิเศษ
 • CHAMPIRO HPY
 • ลายดอกยางแบบไม่สมมาตร รูปแบบใหม่
 • มีโครงสร้างส่วนกลางที่แข็งแรง
 • มีร่องยางกว้างถึง 4ร่อง
 • ลายดอกยางมีพื้นผิวที่ลาดชัน
 • มีส่วนผสมของซิลิกา
 • CHAMPIRO HPX
 • โครงสร้างยางที่ป้องกันขอบล้อ
 • ลายดอกยางที่มีทิศทางหลากหลาย
ยางรถยนต์แบบคอมฟอร์ท สำหรับรถยนต์ทุกสมรรถนะ
 • CHAMPIRO ECO
 • ดอกยางแบบสมมาตรพร้อมร่องยาง 3ร่อง
 • ร่องดอกยางมีลักษณะเป็นคลื่น
 • จัดวางโครงสร้างภายในแบบใหม่
 • ส่วนประกอบของเนื้อยางที่เหนือระดับ
Top