หน้าหลัก >> รถยนต์กระบะใหญ่และรถบรรทุก
ยางสำหรับงานบรรทุกเพื่อการค้าและพาณิชย์ ที่บรรทุกน้ำหนักได้มากประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และทนทาน ไว้ใจได้ในทุกระยะทาง
 • GSR225
 • ดอกยางกว้าง, ส่วนผสมเนื้อยางแบบพิเศษ และผิวสัมผัสที่เต็มประสิทธิภาพ
 • อัตราส่วนของพื้นที่ดอกยาง และร่องยางที่เหมาะสม
 • ร่องบริเวณดอกยางจำนวนมาก
 • ร่องยางกว้าง 4ร่อง
 • บรรทุกน้ำหนักได้มาก
 • GT01
 • ส่วนผสมเนื้อยางแบบพิเศษ
 • ส่วนผสมของดอกvยางสูตรใหม่
 • โครงสร้างส่วนกลางและขอบยางที่ลงตัว
 • GT879
 • การกระจายตัวของโครงสร้างส่วนกลาง
 • โครงสร้างหลัก 5แถว
 • ร่องดอกยางกว้างและตรงยาว
 • ร่องยางแนวขวางบริเวณโครงสร้างช่วงกลาง
Top