GSR225
ที่สุดความแข็งแกร่งของงานบรรทุกบนทางเรียบ ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้การวิ่งบรรทุกระยะไกล
Rim Sizes :
19.5-22.5
Aspect Ratio :
60-80mm
Section Width :
245-315
Speed Rating :
L-M
UTQG :
คำอธิบาย
 
Rim Sizes :
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
Aspect Ration :
ความสูงของแก้มยาง
Section Width :
ความกว้างของหน้ายาง
Speed Rating :
อัตราความเร็วสูงสุด
UTQG :
ค่ามาตรฐานทดสอบคุณภาพยาง
คุณลักษณะ ประโยชน์การใช้งาน
ดอกยางกว้าง ส่วนผสมเนื้อยางแบบพิเศษ และผิวสัมผัสที่เต็มประสิทธิภาพ ดอกยางสึกหรอช้าลง อายุการใช้งานนานขึ้น
อัตราส่วนของพื้นที่ดอกยางและร่องยางที่เหมาะสม ป้องกันการสึกหรอแบบผิดปกติ
ร่องบริเวณดอกยางจำนวนมาก เกาะถนนได้ดี แม้ขับขี่บนพื้นผิวที่เปียก
ร่องยางกว้าง 4 ร่อง ให้การควบคุมที่อย่างสมบูรณ์แบบ
บรรทุกน้ำหนักได้มาก พัฒนามาให้รองรับเพลาที่มีน้ำหนักมากขึ้น
Top